คำนิยมลูกค้า

คำนิยมลูกค้า

เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตชิ้นงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตชิ้นงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัทไท้เซิ่งซิ่น เมทัลอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 IAF16949:2016 ISO14001 ดังนั้นเรามั่นใจว่าเราสามารถผลิจสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของท่าน

- Mr. Jang Tzu Long
ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

เราร่วมงานกับบริษัทไท้เซิ้งซิ่นฯมานานหลายปี

เราประทับใจกับการบริการและความใส่ใจของเขาด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นกับเรา เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและบริการ

- ฝ่ายจัดซื้อบริษัท อิเลคโทรลักซ์

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญการผลิตตะแกรงทุกชนิด

ติดต่อเรา