ผลิตภัณฑ์

ตะแกรงเจาะรู

ตะแกรงเจาะรู

      ตะแกรงเจาะรู เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม ลายดอกไม้ บานเกล็ดหรือช่องลม (Louvers) เป็นต้น สามารถกำหนด ขนาดรู ระยะห่างระหว่างรู (P) และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ ซึ่งในการนำแผ่นตะแกรงปั๊มเจาะรูไปใช้งานบางงานเฉพาะอาจต้องมีการกำหนด ประเภทรู ขนาดรู ระยะห่างของรู เช่น ตะแกรงคัดข้าว หรือ ตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าว เป็นต้น โดยส่วนใหญ่โลหะที่นิยมนำมาปั๊ม คือ แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี แผ่นพลาสติก PP และแผ่นไม้ HPL

xx1
1 ตะแกรงเจาะรู
2 ตะแกรงเจาะรู
3 ตะแกรงเจาะรู
4 ตะแกรงเจาะรู
ตะแกรงฝ้าเพดาน ตะแกรงเจาะรู
ตะแกรงฝ้าเพดาน ตะแกรงเจาะรู
ตะแกรงฝ้าเพดาน ตะแกรงเจาะรู
ตะแกรงฝ้าเพดาน ตะแกรงเจาะรู
ตะแกรงเจาะรู

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญการผลิตตะแกรงทุกชนิด

ติดต่อเรา