ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2544 โดย Mr.Jan Tzu Long ชาวไต้หวันด้วยทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท บนเนื้อที่ 4 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซอย 4 โรงงานผู้ผลิตเหล็กตะแกรง ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กเจาะรู เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานตกแต่ง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ งานประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า มาในปี พ.ศ. 2551 ทางผู้บริหารได้ขยายโรงงานสอง ผลิตงานชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศ บนเนื่อที่ 10 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซอย 7 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และการขยายตัวของตลาดยานยนต์ในประเทศที่มากขึ้น เราจึงเริ่มผลิตงานชิ้นส่วนยานยนต์ปั้มขึ้นรูป ที่สามารถต่อ Process จากงานเจาะรู เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต จึงทำให้เราอยู่ในวงการผลิตตะแกรงและชิ้นส่วนยานยนต์ได้ อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, IATF16949:2009, ISO 14001 ดังนั้น เรามั่นใจว่า เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของท่าน

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

Mr. Jang Tzu Long

กรรมการผู้จัดการ

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

Mrs. Chao Li Ling

รองกรรมการผู้จัดการ

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

Mr. Kan Ming Cheih

ผู้จัดการโรงงาน

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate

Mrs. Jan Wan Yi

รองผู้จัดการโรงงาน

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญการผลิตตะแกรงทุกชนิด

ติดต่อเรา