บริษัทไท้เซิ่งซิ่น
เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด


ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2544 โดย Mr.Jan Tzu Long ชาวไต้หวัน ด้วยทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท บนเนื้อที่ 5 ไร่ (โรงงาน 1) และโรงงานสอง 10 ไร่ (โรงงาน 2)
ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตะแกรงฉีก แผ่นเจาะรูทุกชนิด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและตลาด

มุ่งมั่นพัฒนา
ผลิตสินค้าคุณภาพ
ต้นทุนเหมาะสม
ส่งมอบตรงเวลา
ลูกค้าพึงพอใจ

ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate
ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate
ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate
ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate
ตะแกรงยืด, ตะแกรงเจาะรู, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Expanded Metal, Perforated Plate
 เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตชิ้นงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  |  Mr. Jang Tzu Long

เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตชิ้นงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า Mr. Jang Tzu Long

บริษัทไท้เซิ่งซิ่น เมทัลอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 IAF16949:2016 ISO14001 ดังนั้นเรามั่นใจว่าเราสามารถผลิจสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของท่าน

 เราร่วมงานกับบริษัทไท้เซิ้งซิ่นฯมานานหลายปี  |  ฝ่ายจัดซื้อบริษัท อิเลคโทรลักซ์

เราร่วมงานกับบริษัทไท้เซิ้งซิ่นฯมานานหลายปี ฝ่ายจัดซื้อบริษัท อิเลคโทรลักซ์

เราประทับใจกับการบริการและความใส่ใจของเขาด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นกับเรา เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและบริการ

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญการผลิตตะแกรงทุกชนิด

โครงการของเรา

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญการผลิตตะแกรงทุกชนิด

ติดต่อเรา